Шта је Pегистар неплаћених казни - РНК?

Регистар неплаћених казни је електронска база података у којој се чувају све неплаћене новчане казне, трошкови поступка и други новчани износи који су изречени одлуком прекршајног суда или путем прекршајног налога.

Чему служи регистар неплаћених казни?

У складу са Законом о прекршајима, кажњеном лицу, док у потпуности не измири свој дуг, евидентиран у Регистру неплаћених новчаних казни и других новчаних износа (РНК), неће се дозволити:

 

1. издавање возачке дозволе и пробне возачке дозволе;

2. издавање потврде о регистрацији, саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице, потврде о привременој регистрацији возила и привремених регистрацијских таблица;

3. одјава возила.

Како функционише Регистар неплаћених казни?

- Тачност претраге зависи од исправно унешених података од стране прекршајног суда.

 

- Брисање из Регистра ће се извршити након плаћања свих дугованих износа.

 

- Прекршајни суд који је извршио упис ће одмах након евидентирања уплате извршити брисање Ваших података из Регистра.

 

- Уколико сте већ платили неки од наведених дугованих износа, а и даље се налазите у Регистру, са потврдом о извршеном плаћању обратите се надлежном прекршајном суду, који је извршио упис Ваших података у Регистар.

Најчешће постављана питања

  • Након извршене уплате, колико времена је потребно да се забрана избрише из РНК?

    Брисање из Регистра ће се извршити тек након плаћања свих дугованих износа. Дуговани износ можете уплатити на шалтеру поште, банке или Управе за Трезор. Када извршите уплату, потребно је пет до седам радних дана за евидентирање или дан након уплате, ако уплату извршите у некој од филијала Управе за трезор. Брисање из Регистра неплаћених новчаних казни извршава надлежан прекршајни суд тек након евидентирања Ваше уплате. Након брисања Ваших података из Регистра, потребно је 60 минута да се подаци ажурирају на РНК Порталу https://rnk.sipres.sud.rs, као и у евиденцији надлежних органа.

  • Где могу да добијем информацију да ли се налазим у Регистру?

    Уколико нисте сигурни да ли сте све своје обавезе измирили, лично можете утврдити да ли се налазите у Регистру на РНК Порталу https://rnk.sipres.sud.rs, као и у сваком прекршајном суду у Србији.

  • Зашто се резултати на РНК Порталу разликују од евиденције надлежних органа за издавање возачке дозволе?

    Приликом провере стања на РНК Порталу, користи се комбинација Вашег имена, презимена и ЈМБГ-а, те је потребно да су сви подаци тачно унети приликом провере. Уколико приликом провере не поступите исправно, Ваши резултати се могу разликовати.

Поступак уплате

data-image-width="156" data-image-height="286" data-orig-id="u133" src="/Content/Infografik/images/blank.gif" />