Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa

Upozorenje!

Neovlašćeno korišćenje tuđeg Jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) u svrhu pretrage Registra predstavlja krivično delo „Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka“ iz člana 146 Krivičnog zakonika za koje je predviđena kazna zatvora do godinu dana kao i prekršaj iz člana 57 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za koje je predviđena novčana kazna za fizičko lice od 5.000 do 50.000 dinara.
Stanje: 07.05.2021., 21.00
Obavezna polja

Upozorenje!

Neovlašćeno korišćenje tuđeg Jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) u svrhu pretrage Registra predstavlja krivično delo „Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka“ iz člana 146 Krivičnog zakonika za koje je predviđena kazna zatvora do godinu dana kao i prekršaj iz člana 57 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za koje je predviđena novčana kazna za fizičko lice od 5.000 do 50.000 dinara.

Резултати рада Министарства правде у 2019. години

Registar je uspostavljen na osnovu članova 331-336 Zakona o prekršajima (Sl. glasnik 65/13) u svrhu naplate izrečenih novčanih kazni, naknade troškova i naplate drugih novčanih iznosa dosuđenih po osnovu naknade štete, imovinskopravnog zahteva ili oduzimanja imovinske koristi. Pristup registru je bliže regulisan Pravilnikom o pristupu podacima iz jedinstvenog registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa (Sl. glasnik 13/14).