Регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа

Упозорење!

Неовлашћено коришћење туђег Јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ) у сврху претраге Регистра представља кривично дело „Неовлашћено прикупљање личних података“ из члана 146 Кривичног законика за које је предвиђена казна затвора до годину дана као и прекршај из члана 57 Закона о заштити података о личности за које је предвиђена новчана казна за физичко лице од 5.000 до 50.000 динара.
Стање: 07.05.2021., 21:00
Обавезна поља

Упозорење!

Неовлашћено коришћење туђег Јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ) у сврху претраге Регистра представља кривично дело „Неовлашћено прикупљање личних података“ из члана 146 Кривичног законика за које је предвиђена казна затвора до годину дана као и прекршај из члана 57 Закона о заштити података о личности за које је предвиђена новчана казна за физичко лице од 5.000 до 50.000 динара.

Резултати рада Министарства правде у 2019. години

Регистар је успостављен на основу чланова 331-336 Закона о прекршајима (Сл. гласник 65/13) у сврху наплате изречених новчаних казни, накнаде трошкова и наплате других новчаних износа досуђених по основу накнаде штете, имовинскоправног захтева или одузимања имовинске користи. Приступ регистру је ближе регулисан Правилником о приступу подацима из јединственог регистра неплаћених новчаних казни и других новчаних износа (Сл. гласник 13/14).